OJ5148

  • Đặc biệt là nhà ở nhỏ gọn để sử dụng nơi không gian bị hạn chế
  • Triệt tiêu nền chính xác
  • Căn chỉnh đơn giản do đèn đỏ nhìn thấy được
  • Thiết lập trực quan về độ nhạy và chức năng đầu ra
  • Gắn nhanh bằng phương tiện gắn lỗ với tay áo bằng thép không gỉ mạnh mẽ