OGD592

  • Thiết kế nhỏ gọn với sợi M18 tiêu chuẩn và công nghệ thời gian bay PMD
  • đo đến milimét gần nhất và theo dõi khoảng cách trong quá trình chạy
  • Visualisierung des Abstandswertes über IO-Liên kết und 2-Farb-Display am Gerät
  • Cài đặt dễ dàng với 3 nút hoặc IO-Link