JN2200

  • Đo chính xác các góc nghiêng trên trục X và Y
  • Độ chính xác đo cao trên toàn bộ phạm vi góc theo hai trục
  • Với hai đầu ra chuyển mạch có thể lập trình, hai đầu ra tương tự có thể mở rộng và IO-Link
  • Vỏ nhỏ gọn và chắc chắn
  • Xếp hạng bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt