OGD580

  • Thiết kế nhỏ gọn với sợi M18 tiêu chuẩn và công nghệ thời gian bay PMD
  • Tầm xa
  • Phạm vi độc lập về màu sắc
  • Trực quan hóa và thiết lập giá trị khoảng cách thông qua IO-Link và màn hình 2 màu trên thiết bị
  • Cảm biến với bảo vệ laser lớp 1 – ví dụ cho ngành công nghiệp ô tô