OF5027

  • Thiết lập trực quan độ nhạy thông qua chiết áp
  • Với chức năng kiểm tra đầu ra để báo hiệu bẩn hoặc maladjustment
  • Vỏ kim loại mạnh mẽ để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Chế độ bật/bật tối có thể lập trình
  • Với chùm ánh sáng rất tập trung