O5D100

  • Phạm vi rất xa do đo thời gian bay
  • Chống nền đáng tin cậy và phát hiện không phụ thuộc vào màu sắc
  • Với màn hình hiển thị và các nút bấm để cài đặt điểm chuyển đổi chính xác
  • Góc xiên đối với vật thể có thể
  • Phát hiện đáng tin cậy các bề mặt bóng