O1D100

  • Đo khoảng cách quang học đáng tin cậy với phạm vi cao lên đến 10 m
  • Hai đầu ra chuyển mạch, một trong số họ lập trình như đầu ra tương tự
  • Phạm vi đo có thể mở rộng và chức năng cửa sổ
  • Sử dụng trong các ứng dụng có tính năng ức chế nền
  • Tỷ lệ giá / hiệu suất tuyệt vời