MX5000

  • Phát hiện không tiếp xúc của bánh xe có răng kim loại
  • Đối với tần số chuyển mạch rất cao lên đến 15.000 Hz
  • Phát hiện chính xác bánh xe có răng
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
  • Cài đặt nhanh với bộ điều hợp mặt bích