Sản phẩm dành cho sản xuất lốp xe tổng hợp

Thiết bị đường hàng không

Thiết bị đường hàng không

Thiết bị hàng không của SMC cung cấp cảm biến vượt trội, bộ điều chỉnh không khí và hiệu suất lọc không khí cho hệ thống khí nén của bạn. Với nhiều loại sản phẩm chuẩn bị khí nén, chúng tôi có thể cung cấp không khí khô sạch cần thiết để đạt được hiệu suất cao nhất theo yêu cầu của hệ thống năng lượng chất lỏng của bạn. Đầu nối của chúng tôi đơn giản hóa hệ thống ống nước của tất cả các thành phần của bạn. Công nghệ lắp một chạm một chạm và một luồng sáng tạo của SMC giúp tiết kiệm thời gian đáng kể trong quá trình lắp đặt cả phụ kiện khí và điều khiển lưu lượng khí nén. Chúng tôi cung cấp nhiều biến thể và kích cỡ để phù hợp với bất kỳ ứng dụng nào. Ống được sản xuất với nhiều kích cỡ và được đóng gói với nhiều độ dài khác nhau.

 
 

Các sản phẩm nổi bật dành cho đùn, cán và cắt

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *