JD1121

  • Sự kết hợp giữa cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển (IMU)
  • Bù gia tốc bên ngoài
  • độ chính xác đo cao trong trường hợp chuyển động động
  • Vỏ nhỏ gọn và chắc chắn