JN2100

  • Đo chính xác các góc nghiêng trên trục X và Y
  • Độ chính xác đo cao trên toàn bộ phạm vi góc theo hai trục
  • Điểm 0, hướng đếm và tần số giới hạn có thể điều chỉnh
  • Vỏ nhỏ gọn và chắc chắn
  • Giao diện CAN hiệu suất cao cho các tác vụ giao tiếp khác nhau