O3D302

  • Xác định khối lượng đáng tin cậy cho công nghệ lưu trữ và băng tải
  • Kích thước không tiếp xúc của các đối tượng hình chữ nhật như gói các tông hoặc bưu kiện
  • Đo chiều cao, chiều rộng và chiều dài đáng tin cậy để tính toán chiều dài và thể tích dây đeo
  • Phát hiện đáng tin cậy kích thước, định hướng và vị trí của các đối tượng để lập kế hoạch không gian lưu trữ tự động
  • Chuyển đổi đầu ra và giao diện dữ liệu quy trình Ethernet