RV3100

  • Chuỗi xung xác định để phát hiện đáng tin cậy tốc độ quay
  • Để xác định vị trí chính xác và đo tuyến tính
  • Giao tiếp thân thiện với người dùng và tham số thông qua IO-Link
  • Khả năng chống sốc và chống rung cao nhờ nguyên lý cảm ứng từ tính
  • Độ phân giải có thể lập trình tự do từ 1 … 10.000