E7015S

  • Để lắp đặt trong nhà nhỏ, tủ điều khiển và bảng điều khiển
  • Đi dây đơn giản và nhanh chóng bằng các sợi dây
  • Thiết kế đặc biệt tiết kiệm không gian
  • Để tích hợp an toàn E-STOPS trong mạng AS-i
  • Với đầu ra để kích hoạt chỉ báo đèn LED