OGH200

  • Vỏ thép không gỉ mạnh mẽ để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Triệt tiêu nền chính xác
  • Thiết lập trực quan độ nhạy thông qua chiết áp
  • Một loạt các thành phần cố định để lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
  • Tỷ lệ giá / hiệu suất tuyệt vời