OPD100

  • PMD Profiler để kiểm tra hồ sơ đối tượng
  • Kiểm tra kiểm soát chất lượng nội tuyến để đảm bảo lắp ráp chính xác các bộ phận
  • Thiết lập nhanh mà không cần phần mềm
  • Đo khoảng cách độc lập cho khả năng chịu cao trên định vị đối tượng
  • Miễn dịch với ánh sáng không liên quan – không cần sàng lọc hoặc chiếu sáng bên ngoài
  • Trực quan hóa hồ sơ tùy chọn thông qua phần mềm