G2001S

  • Để kết nối rèm cửa ánh sáng an toàn / lưới đèn an toàn với OSSD
  • Rơ le an toàn với chức năng tắt tiếng tích hợp
  • Tuân thủ các yêu cầu của loại 4 đến IEC 61496
  • Danh bạ tín hiệu và phản hồi tích hợp