E80351

  • Thẻ RFID UHF – EPCglobal / ISO18000
  • Mã hóa đáng tin cậy của sản phẩm
  • Thích hợp để sử dụng trên vật liệu kim loại