DTA101

  • Xác định đáng tin cậy của người vận chuyển phôi trong băng tải định tuyến
  • Đọc không tiếp xúc của bộ thu RFID (thẻ ID)
  • Nhỏ gọn và với chi phí thấp: Ăng-ten và đánh giá trong một nhà ở
  • Với giao diện AS-i
  • Để sử dụng trong dây chuyền sản xuất và kiểm soát dòng chảy vật liệu