DTE101

  • Đơn vị đánh giá RFID với PROFINET IO
  • Với bốn kênh để kết nối ăng-ten RFID hoặc I/ Os kỹ thuật số
  • Kết nối ăng-ten với cáp kết nối tiêu chuẩn IFM
  • Máy chủ web Ethernet TCP/IP được tối ưu hóa để thiết lập, chẩn đoán và giám sát thiết bị
  • Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt