G1503S

  • Rơ le an toàn với giám sát chéo và giám sát simultaneity có thể
  • Kết nối các thiết bị chuyển mạch an toàn cơ khí và cảm biến không an toàn điện tử
  • Thiết bị chuyển mạch để điều khiển hai tay bằng công tắc cơ học hoặc điện tử
  • Có thể chọn bắt đầu theo dõi hoặc tự động