OY116S

  • Bảo vệ đáng tin cậy các khu vực nguy hiểm và cửa khẩu
  • Tuân thủ các yêu cầu của loại 4 đến IEC 61496
  • Phạm vi rộng có thể lựa chọn trên các đơn vị
  • Thiết kế mỏng, mạnh mẽ để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Dễ dàng kết nối thông qua đầu nối M12 đã được thử nghiệm và thử nghiệm