OY411S

  • Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống
  • Khả năng chống hơi nước và làm sạch áp suất cao nhờ ống bảo vệ
  • Bảo vệ đáng tin cậy các khu vực nguy hiểm và cửa khẩu
  • Tuân thủ các yêu cầu của loại 2 đến IEC 61496
  • Phạm vi rộng có thể lựa chọn trên các đơn vị