KF5001

  • Vỏ thép không gỉ nhỏ gọn và chắc chắn
  • Dễ dàng cài đặt phạm vi cảm biến thông qua chiết áp
  • Chỉ báo rõ ràng về trạng thái chuyển mạch
  • Khả năng chống ồn cao
  • Để phát hiện vị trí hoặc giám sát mức