IN5225

  • Đối với các vị trí van giám sát
  • Để có phản hồi vị trí đáng tin cậy trên bộ truyền động van
  • Hệ thống không tiếp xúc và tự làm sạch
  • Gắn kết nhanh chóng và an toàn chỉ với ba vít
  • Chống sốc và chống rung cao