IM5135

  • Hệ số hiệu chỉnh 1: Phạm vi cảm biến không đổi trên tất cả các kim loại
  • Phạm vi cảm biến dài để sử dụng trong truyền tải
  • Chức năng đầu ra bổ sung NO / NC
  • Năm vị trí của mặt cảm biến có thể chọn
  • Đèn LED góc có thể nhìn thấy rõ ràng ở mọi vị trí được gắn