IIC237

  • Để sử dụng trong máy công cụ và gia công kim loại
  • Chịu dầu và chất làm mát
  • Mặt cảm biến kim loại cho nhiệm vụ nặng
  • Chỉ báo rõ ràng về trạng thái chuyển mạch