IGC261

  • Để sử dụng trong máy công cụ và gia công kim loại
  • Khả năng chống dầu và chất làm mát
  • Khuôn mặt cảm biến kim loại cho nhiệm vụ nặng nề
  • Dấu hiệu rõ ràng về trạng thái chuyển mạch