IGS232

  • Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp, di động, làm mát và bôi trơn
  • Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Sử dụng linh hoạt nhờ phạm vi nhiệt độ hoạt động lớn
  • Phát hiện an toàn do phạm vi cảm biến lớn và dung sai cảm biến thấp
  • Giảm dung lượng lưu trữ do nhiều ứng dụng