VKV021

  • Giám sát thường xuyên đáng tin cậy của rung động tổng thể để DIN ISO 10816
  • Chuyển đổi đầu ra với điểm chuyển đổi có thể điều chỉnh và độ trễ phản hồi
  • Cài đặt điểm chuyển đổi đơn giản bằng hai vòng cài đặt cho phép đọc tối ưu
  • Với đầu ra dòng điện tương tự cho vận tốc rung động
  • Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ trạng thái chuyển mạch và hoạt động