VNA001

  • Để phát hiện rung động đáng tin cậy của máy móc và thiết bị
  • Để kết nối với đầu vào tương tự của loại cảm biến rung VNB
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động lớn và đánh giá bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Nhà ở bằng thép không gỉ nhỏ gọn và mạnh mẽ với khả năng bảo vệ quá tải cơ học cao
  • Khả năng lặp lại tuyệt vời và lỗi tuyến tính thấp