VNB001

  • Hai đầu ra chuyển mạch cho báo trước và báo động chính
  • Giám sát, hiển thị và ghi lại các giá trị trực tiếp trên thiết bị
  • Đầu ra dòng điện tương tự có thể mở rộng cho vận tốc rung động
  • Đầu vào tương tự có thể được sử dụng để theo dõi một measurand
  • Bộ nhớ lịch sử tích hợp với đồng hồ thời gian thực, trình ghi dữ liệu và xu hướng