MR0100

  • Cố định tự khóa để lắp đặt nhanh chóng và điều chỉnh dễ dàng
  • Dễ dàng phù hợp ‘thả từ trên xuống’ vào một khe cắm
  • Cáp đúc đảm bảo giảm căng thẳng rất tốt
  • Với đầu ra AC / DC kết hợp và công nghệ hai dây
  • Tần số chuyển mạch rất cao