MQ2004

  • Khả năng chống hàn xỉ nhờ lớp phủ chống dính
  • Thông báo hao mòn đáng tin cậy khi phạm vi cảm biến giảm
  • Chỉ định mức độ bẩn để bảo trì phòng ngừa
  • Mạnh mẽ và chống va đập nhờ khuôn mặt hoạt động làm bằng kim loại
  • Đặc biệt là thiết kế tiết kiệm không gian để sử dụng nơi không gian bị hạn chế