KI5085

  • Dễ dàng điều chỉnh sang trạng thái trống và đầy thông qua nút bấm hoặc IO-Link
  • Chức năng đầu ra thường mở / thường đóng có thể lập trình
  • Chỉ báo rõ ràng về trạng thái chuyển mạch
  • Vỏ thép không gỉ chắc chắn để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Phát hiện mức đáng tin cậy qua thành bình phi kim loại