KI5083

  • Cài đặt thông số dễ dàng qua IO-Link
  • Chức năng đầu ra thường mở / thường đóng có thể lập trình
  • Chỉ báo rõ ràng về trạng thái chuyển mạch
  • Dễ dàng điều chỉnh sang trạng thái trống và đầy thông qua nút bấm hoặc IO-Link
  • Chống phóng tĩnh điện