DX2042

  • Hiển thị màu rõ ràng có thể đọc được với màn hình cảm ứng
  • Dải điện áp hoạt động AC/DC lớn
  • Giám sát đáng tin cậy các cảm biến với tín hiệu tiêu chuẩn tương tự
  • Tự do mở rộng giá trị hiển thị và kết hợp tín hiệu
  • Chuyển đổi đầu ra để giám sát đáng tin cậy các giá trị giới hạn