O5H500

  • Tầm bắn rất dài
  • Triệt tiêu nền chính xác
  • Độ nhạy có thể điều chỉnh thông qua các nút dạy
  • Nhà ở mạnh mẽ để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Chế độ bật/bật tối có thể lập trình