O5H200

  • Tầm bắn rất dài
  • Triệt tiêu nền chính xác
  • Thiết lập trực quan độ nhạy thông qua chiết áp
  • Nhà ở mạnh mẽ để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Tỷ lệ giá / hiệu suất tuyệt vời