MFS210

  • Điểm chuyển đổi an toàn cũng trong trường hợp dung sai cơ học
  • Phạm vi cảm biến dài ngay cả thông qua các kim loại không từ tính
  • Điểm chuyển đổi ổn định nhiệt độ và có thể tái sản xuất
  • Dấu hiệu rõ ràng về trạng thái chuyển mạch
  • Tác động cao, chống sốc và rung động