GI505S

  • Để đảm bảo an toàn máy móc
  • Được chứng nhận theo các tiêu chuẩn sau: EN 60947-5-3, IEC 61508 và ISO 13849
  • Không cần thiết bị truyền động đặc biệt cho cảm biến không an toàn điện tử
  • Kết nối trực tiếp với rơ le ifm an toàn
  • Có thể kết nối hàng loạt cảm biến