E80360

  • Thẻ RFID 125 KHz – Hitag S
  • Mã hóa đáng tin cậy của các hãng vận chuyển phôi
  • Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt