Dòng CDX

Độ chính xác của phép đo mà chúng tôi đã tích lũy được trong nhiều thập kỷ, kể từ khi cảm biến dịch chuyển laser đầu tiên của chúng tôi được giới thiệu ra thị trường.
Một cấu trúc hệ thống đơn giản từ việc nghiên cứu các nhu cầu khác nhau của người dùng và khả năng hoạt động với một khái niệm mới về máy chủ Web tích hợp cho cảm biến dịch chuyển.
Với sự kết hợp của độ chính xác cực cao và dễ sử dụng, sự hoàn hảo như một cảm biến dịch chuyển laser đã được tối ưu hóa đến giới hạn tối đa.