Dòng CD5

Tích hợp cấp độ tiếp theo về độ chính xác, độ ổn định và khả năng hoạt động

  • Độ chính xác và độ tuyến tính lặp lại cao nhất trong lớp
  • Có thể đo chỉ bằng cách sử dụng đầu cảm biến
  • Bộ điều khiển để sử dụng với PLC Mitsubishi Electric có sẵn