Dòng CD22

Cảm biến dịch chuyển nhỏ nhất trong lớp

* Trong số các thiết bị được trang bị màn hình ở cấp độ chính xác lặp lại 1 μm. Kiểm tra Optex FA được thực hiện vào tháng 11 năm 2015.

  • Bộ khuếch đại mới được bổ sung có thể được kết nối với bộ giao tiếp CC-Link
  • Bộ khuếch đại tích hợp và màn hình 4 chữ số kỹ thuật số
  • Có chức năng hiệu suất cao như các mẫu cao cấp