DI6001

  • Giám sát không tiếp xúc đáng tin cậy của tốc độ quay đối với tốc độ dưới
  • 2 trong 1: cảm biến tốc độ và đánh giá trong một vỏ nhỏ gọn
  • Dễ dàng cài đặt điểm chuyển đổi thông qua nút dạy
  • Để kết nối trực tiếp với PLC
  • Giảm độ phức tạp của cài đặt