UGT582

  • Vỏ kim loại hình chữ nhật mạnh mẽ với sợi M18 ở bên cạnh
  • Đặc biệt là thiết kế tiết kiệm không gian để sử dụng nơi không gian bị hạn chế
  • Với đầu ra chuyển mạch có thể lập trình và đầu ra tương tự có thể mở rộng
  • Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề mặt của vật thể
  • Cài đặt trực quan của phạm vi phát hiện thông qua nút nhấn