UGT213

  • Đặc biệt là thiết kế tiết kiệm không gian để sử dụng nơi không gian bị hạn chế
  • Chức năng đầu ra thường mở / bình thường đóng lập trình
  • Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề mặt của vật thể
  • Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ trạng thái chuyển mạch và tiếng vang