MS5010

  • Dải cảm biến dài 60 mm
  • Tần số chuyển mạch cao cho các quy trình nhanh
  • Tuôn ra hoặc không tuôn ra gắn kết trong kim loại không magnetisable
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
  • Nhà ở nhỏ gọn để sử dụng trong trường hợp không gian bị hạn chế