MK5111

  • Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống
  • Cố định tự khóa để lắp đặt nhanh chóng và điều chỉnh dễ dàng
  • Dễ dàng phù hợp ‘thả từ trên xuống’ vào một khe cắm
  • Cáp đúc đảm bảo giảm căng thẳng rất tốt
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng